Usługi

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea realizujemy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej na aparacie rezonansu magnetycznego 3T, badania laboratoryjne i konsultacje z lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu chorób neurologicznych i otępiennych.

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Konsultacja neurologiczna

Stanowi pierwszy krok do ustalenia przyczyn trudności z pamięcią, które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka.

Konsultacja logopedyczna

Jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych.

Konsultacja neurochirurgiczna

Przeprowadza się ją celem kwalifikacji do leczenia chirurgicznego wodogłowia normotensyjnego lub guzów mózgu. Choroby te występują rzadko ale mogą być odwracalną przyczyną otępień.

Rehabilitacja medyczna

Jest istotna celem kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej u chorych z zaburzeniami chodu, postawy, równowagi, które są częstymi dolegliwościami osób starszych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi lub naczyniowymi mózgu np. po przebytym udarze, z wieloogniskowym naczyniopochodnym (np. miażdżycowym) uszkodzeniem mózgu.

Konsultacja psychiatryczna

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku.

Konsultacja neuropsychologiczna

Obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Konsultacja dietetyczna

Umożliwia określenie właściwej diety, zindywidualizowanej względem potrzeb chorego. Leczenie dietetyczne jest ważnym elementem terapii niefarmakologicznej chorób naczyniowych mózgu, chorób otępiennych i neurodegeneracyjnych.

Rezonans magnetyczny 3T

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

USG

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

Strefa wsparcia

Strefa wsparcia powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i ich opiekunów.

Choroby neurologiczne
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada za wystąpienie lub nasilenie objawów.

Demencja (choroby otępienne)

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Otępienie naczyniowe

Choroby naczyniowe mózgu są odpowiedzialne za ostre (np. po udar mózgu) lub przewlekłe niedokrwienie mózgu (spowodowane zmianami miażdżycowymi dużych tętnic domózgowych lub małych naczyń mózgowych). Wskutek uszkodzeń spowodowanych niedokrwieniem mózgu rozwijają się różne postaci otępienia naczyniowego.

Mgła covidowa i zespół post-Covid

Pogorszenie pamięci jest jednym z najczęściej zgłaszanych przewlekłych objawów po przechorowaniu COVID-19. Często występują również „wrażenie nieobecności”, pogorszenie jakości snu, koncentracji i samopoczucia, objawy depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, zawroty i bóle głowy, bóle i nużliwość mięśni.

Pozostałe przyczyny zaburzeń pamięci

m.in.: otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony), wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), zaburzenia po urazach mózgu.

Cofnij

Usługi

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Cofnij

Baza wiedzy

Choroby neurologiczne

W Affidea szanujemy Twoją prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia informacji, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosować je do Twoich potrzeb. Pliki cookie, których używamy, pozwalają naszej witrynie prawidłowo działać i pomagają nam zrozumieć, jakie informacje i reklamy są najbardziej przydatne dla naszych gości. Jeśli chcesz zapoznać się z naszymi praktykami dotyczącymi plików cookie, kliknij poniżej, aby wskazać Twoje preferencje dotyczące korzystania z tej technologii do wyżej wymienionych celów. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i opcje zgody, wracając na tę stronę.Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz zmienić swoje ustawienia.

Ustawienia

Nasza strona korzysta z plików cookie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Przechowywane są w Twojej przeglądarce wyłącznie za Twoją zgodą i w każdej chwili możesz z nich zrezygnować.
Te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są niezbędne do jej używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą przestać działać.
Te pliki cookie zbierają informacje, które są używane w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza witryna internetowa lub jak skuteczne są kampanie marketingowe lub aby pomóc nam spersonalizować naszą witrynę internetową.
Te pliki cookie służą do optymalizacji naszych komunikatów reklamowych. Pełnią takie funkcje, jak zapobieganie trwałemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając, że reklamy są prawidłowo wyświetlane i wybierane.
2 września, 2023Porady prawne i informacje medyczne

Jak zadbać o bezpieczeństwo prawne osoby z chorobą otępienną?

Problematyczne zdarzenia

Zablokowane konto bankowe przez kilkukrotne wpisanie błędnego PIN-u, „lichwiarska” umowa kredytowa, piąty zakupiony sprzęt o takiej samej funkcjonalności, niespodziewane wezwanie do sądu, zaadresowane na naszego bliskiego cierpiącego na demencję… To tylko przykładowe sytuacje z udziałem osób z chorobą otępienną. Jakie rozwiązania mogą pomóc w zabezpieczeniu ich prawnych interesów na wypadek tego rodzaju problematycznych zdarzeń?

(Nie)przewidziane sytuacje
z życia wzięte

Życie osób z chorobą otępienną stopniowo się zmienia i może owocować w nietypowe sytuacje czy działania, których wcześniej by się nie podjęły. Niektóre z nich mogą jedynie nieco nas zaskoczyć, inne jednak wiązać się z długofalowymi i dotkliwymi skutkami. Spójrzmy na kilka przykładów. Bliski wycofał z banku całe oszczędności, które miały zapewnić mu bezpieczeństwo finansowe i nie pamięta, co z nimi zrobił. W jego domu spotykamy obce osoby twierdzące, że na mocy darowizny od niego, teraz to ich mieszkanie. Gdy karetka przyjechała do chorego, np. w związku z jego dusznościami, ratownicy zapytali o zgodę na hospitalizację (są do tego zobowiązani, jeśli nie jest to sytuacja stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia), której bliski nie wyraził. Po fakcie okazało się, że przechodził udar, a zaniechanie pilnej pomocy spowodowało niebezpieczne konsekwencje.

 

Wachlarz podobnych sytuacji z udziałem osób chorych na demencję może być bardzo szeroki. Choć trudno przewidzieć je wszystkie, warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami takich zdarzeń i działań. Pomóc mogą w tym prawne rozwiązania, które należy dostosować do stanu chorego.

Pełnomocnictwo od chorego na demencję

Pierwszym narzędziem pomagającym zabezpieczyć prawne interesy chorego jest pełnomocnictwo. Polega ono na tym, że wskazana osoba zyskuje prawo do podejmowania w imieniu bliskiego określonych czynności. Upoważnienie może dotyczyć np. wyrażenia zgody na hospitalizację i decydowania o leczeniu, reprezentowania w instytucjach takich jak chociażby banki, ZUS, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy, ale i takiego zakresu jak zbywanie nieruchomości czy podejmowanie czynności mających na celu anulowanie transakcji kupna i sprzedaży.

 

Warto dokładnie zastanowić się, w jakich sytuacjach w przyszłości pełnomocnictwo może być potrzebne, a następnie wymienić w dokumencie ich szczegółowy zakres. W jego określeniu może też pomóc notariusz. To właśnie przez niego sporządzane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, który podpisuje chory. Zastosowanie tej formy prawnej dobrze skonsultować z innymi członkami rodziny, którzy będą zaangażowani w opiekę nad osobą z demencją, bo nie można wskazać dwóch pełnomocników do tej samej czynności. Warto pamiętać też, że w przypadku takiego upoważnienia chory zachowuje pełne prawo do reprezentowania siebie.

Ubezwłasnowolnienie

Jeżeli notariusz nie ma podstaw do tego, by stwierdzić, że stan chorego pozwala na to, by w pełni świadomie i samodzielnie podjął decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa, rozwiązaniem pozwalającym na zabezpieczenie prawnych interesów chorego jest ubezwłasnowolnienie. Na jego mocy wyznaczany jest prawny opiekun (np. członek rodziny czy znajomy) osoby chorej, który może ją reprezentować w relacjach z otoczeniem zewnętrznym – zarówno w codziennych czynnościach, jak np. odbiór emerytury czy zgoda na hospitalizację, jak i chociażby w sądach czy innych instytucjach. Chory nie musi uczestniczyć w kontakcie z nimi, co oszczędza mu stresu i niepokoju. Co ważne – opiekun prawny ma też prawo do towarzyszenia bliskiemu w karetce pogotowia.

 

Procedurę ubezwłasnowolnienia przeprowadza się przed właściwym dla miejsca zamieszkania chorego cywilnym sądem okręgowym. Wzory dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia sprawy (a także ich objaśnienia) można znaleźć na stronach internetowych sądów okręgowych. Gdy  organ ten orzeknie ubezwłasnowolnienie, z urzędu kieruje do sądu rejonowego (właściwego dla miejsca zamieszkania chorej osoby) wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego. Jako bliscy otrzymamy wówczas zawiadomienia przedstawiające kolejne kroki procedury.

 

Ubezwłasnowolnienie u niektórych osób wzbudza niepokój w obawie o przejęcie decyzyjności nad bliskim przez kogoś ze złymi intencjami lub o kradzież tożsamości. Warto więc wiedzieć, że opiekun jest objęty sądowym nadzorem, a jego swoboda jest ograniczona w zakresie czynności szczególnie istotnych dla funkcjonowania chorego (np. umieszczenie go w państwowej placówce całodobowej czy sprzedaż jego majątku). Decyzję o rozpoczęciu sprawy o ubezwłasnowolnienie również dobrze skonsultować w gronie bliskich, ponieważ prawnym opiekunem może być tylko jedna osoba – kluczowy jest więc jej odpowiedni wybór. Ewentualne spory o to, kto ma pełnić tę rolę, mogą wydłużyć cały proces (z kilku do nawet kilkunastu miesięcy), dostarczając niepotrzebnego stresu i niepokoju wszystkim zaangażowanym w sprawę.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Decyzja o podjęciu kroków w kierunku uzyskania od bliskiej osoby pełnomocnictwa w pewnych zakresach lub ograniczenia jej decyzyjności może być trudna. Niejednokrotnie okazuje się jednak najlepszym sposobem na zadbanie o bezpieczeństwo chorego, chroniąc go się przed nieprzyjemnymi skutkami jego działań lub ułatwiając rozwiązanie nieprzewidzianych spraw i oszczędzając niepotrzebnego stresu.