Usługi

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea realizujemy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej na aparacie rezonansu magnetycznego 3T, badania laboratoryjne i konsultacje z lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu chorób neurologicznych i otępiennych.

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Pakiety neurologiczne
Konsultacja neurologiczna

stanowi pierwszy krok do ustalenia przyczyn trudności z pamięcią, które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka.

Konsultacja logopedyczna

jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych.

Konsultacja neurochirurgiczna

przeprowadza się celem kwalifikacji do leczenia chirurgicznego wodogłowia normotensyjnego lub guzów mózgu. Choroby te występują rzadko ale mogą być odwracalną przyczyną otępień.

Rehabilitacja medyczna

jest istotna celem kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej u chorych z zaburzeniami chodu, postawy, równowagi, które są częstymi dolegliwościami osób starszych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi lub naczyniowymi mózgu np. po przebytym udarze, z wieloogniskowym naczyniopochodnym (np. miażdżycowym) uszkodzeniem mózgu.

Konsultacja psychiatryczna

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku.

Konsultacja neuropsychologiczna

obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Konsultacja dietetyczna

umożliwia określenie właściwej diety, zindywidualizowanej względem potrzeb chorego. Leczenie dietetyczne jest ważnym elementem terapii niefarmakologicznej chorób naczyniowych mózgu, chorób otępiennych i neurodegeneracyjnych.

Rezonans magnetyczny 3T

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. W Centrum Zaburzeń Pamięci i Neuroradiologii stosujemy nowoczesne metody analizy neuroradiologicznej i opisu badania rezonansu magnetycznego wykonywanego w ramach Affidea i dedykowanego diagnostyce zaburzeń pamięci. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

USG

Ultrasonografia to jedna z podstawowych metod diagnostycznych. Obrazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów dzięki wykorzystaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Badania USG są powszechnie stosowane do badań ogólnych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, naczyniowych, urologicznych i neurologicznych. USG stosuje się jako pierwsza podstawową diagnostykę przed skierowaniem na pogłębioną diagnostykę rezonansem magnetycznym, czy tomografią komputerową.

EEG

EEG (elektroencefalografia) służy do badania czynności mózgu. Jest badaniem nieszkodliwym, nieinwazyjnym i bezbolesnym, nie wymaga skierowania od lekarza. Nie ma przeciwskazań do jego wykonania.

PET/CT

Do jednych z najbardziej szczegółówych metod diagnostycznych należy pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa – PET/CT. Medyczne badania diagnostyczne przy użyciu metody PET/CT znalazły szerokie zastosowane przede wszystkim w onkologii (wczesne rozpoznawanie choroby nowotworowej, przerzutu lub wznowy, monitorowanie terapii), identyfikacji chorób układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, a w mniejszym stopniu, również w diagnostyce chorób zakaźnych oraz pediatrii. *Badanie wykonujemy przy ul. Szaserów 128 (Centrum Diagnostyczne Affidea PET/CT Warszawa)

Badania laboratoryjne

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych, które wspierają diagnostykę i leczenie naszych pacjentów, zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną.

Pakiet podstawowy – zaburzenia pamięci

Pakiet podstawowy - zaburzenia pamięci jest kompleksowym podejściem diagnostycznym, które pozwala na wykrycie, ocenę i dalszy plan leczenia. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze medycznej i zaawansowanym technologiom diagnostycznym zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Pakiet rozszerzony – zaburzenia pamięci

Pakiet Rozszerzony - Zaburzenia Pamięci stanowi kompleksowe podejście diagnostyczne, które ma na celu nie tylko identyfikację problemów z pamięcią, ale także zapewnienie Pacjentom odpowiedniej opieki i wsparcia na każdym etapie diagnozy i leczenia. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz wyspecjalizowanemu personelowi możemy skutecznie pomóc naszym Pacjentom w zrozumieniu i zarządzaniu ich stanem zdrowia.

Pakiet – Alzheimer – diagnostyka zaawansowana

Pakiet - Alzheimer - diagnostyka zaawansowana to kompleksowe podejście diagnostyczne, które umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację choroby Alzheimera oraz różnicowanie innych chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki najnowszym technologiom diagnostycznym i wysoko wykwalifikowanemu personelowi medycznemu zapewniamy naszym pacjentom kompleksową opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnozy i leczenia.

Pakiet – choroby neurodegeneraycyjne – diagnostyka zaawansowana

Pakiet - choroby neurodegeneracyjne - diagnostyka zaawansowana zapewnia kompleksową i precyzyjną ocenę pacjentów z podejrzeniem różnych chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnozy i leczenia.

Pakiet – diagnostyka bólu głowy

Pakiet Medyczny - diagnostyka bólu głowy oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na bóle głowy. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji i leczeniu przyczyn ich dolegliwości.

Pakiet – diagnostyka zawrotów głowy

Pakiet Medyczny - diagnostyka zawrotów głowy oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na zawroty głowy. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji przyczyn ich dolegliwości oraz w opracowaniu odpowiedniego planu leczenia.

Pakiet – diagnostyka omdleń

Pakiet - Diagnostyka Omdleń oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na omdlenia. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji przyczyn ich dolegliwości oraz w opracowaniu odpowiedniego planu leczenia.

Pakiet – diagnostyka w kierunku tętniaka

Pakiet Medyczny - diagnostyka w kierunku tętniaka oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób z rodzinnej historią występowania udarów mózgu, krwotoków lub nagłych zgonów. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z tętniakami oraz w opracowaniu odpowiednich strategii monitorowania i leczenia.

Strefa wsparcia

Strefa wsparcia powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i ich opiekunów.

Choroby neurologiczne
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada za wystąpienie lub nasilenie objawów.

Demencja (choroby otępienne)

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Otępienie naczyniowe

Głównymi objawami są zmiany w zdolności do podejmowania decyzji, planowania lub organizowania, oraz trudności z równowagą i poruszaniem się. Najbardziej powszechne rodzaje otępienia naczyniowego to otępienie poudarowe, podkorowe i mózgowa angiopatia amyloidowa.

Mgła covidowa i zespół post-Covid

Pogorszenie pamięci jest jednym z najczęściej zgłaszanych przewlekłych objawów po przechorowaniu COVID-19. Często występują również „wrażenie nieobecności”, pogorszenie jakości snu, koncentracji i samopoczucia, objawy depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, zawroty i bóle głowy, bóle i nużliwość mięśni.

Pozostałe przyczyny zaburzeń pamięci

m.in.: otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony), wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), zaburzenia po urazach mózgu.

Cofnij

Usługi

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Pakiety neurologiczne
Cofnij

Baza wiedzy

Choroby neurologiczne

W Affidea szanujemy Twoją prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia informacji, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosować je do Twoich potrzeb. Pliki cookie, których używamy, pozwalają naszej witrynie prawidłowo działać i pomagają nam zrozumieć, jakie informacje i reklamy są najbardziej przydatne dla naszych gości. Jeśli chcesz zapoznać się z naszymi praktykami dotyczącymi plików cookie, kliknij poniżej, aby wskazać Twoje preferencje dotyczące korzystania z tej technologii do wyżej wymienionych celów. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i opcje zgody, wracając na tę stronę.Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz zmienić swoje ustawienia.

Ustawienia

Nasza strona korzysta z plików cookie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Przechowywane są w Twojej przeglądarce wyłącznie za Twoją zgodą i w każdej chwili możesz z nich zrezygnować.
Te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są niezbędne do jej używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą przestać działać.
Te pliki cookie zbierają informacje, które są używane w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza witryna internetowa lub jak skuteczne są kampanie marketingowe lub aby pomóc nam spersonalizować naszą witrynę internetową.
Te pliki cookie służą do optymalizacji naszych komunikatów reklamowych. Pełnią takie funkcje, jak zapobieganie trwałemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając, że reklamy są prawidłowo wyświetlane i wybierane.

Strefa wsparcia

Baza wiedzy powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i opiekunów.

thumbnail

16 lipca, 2024

Diagnostyka neuropsychologiczna w identyfikacji zaburzeń pamięci

Pamięć jest jedną z najważniejszych funkcji poznawczych mózgu. Dzięki niej magazynujemy i przetwarzamy informacje dnia codziennego. Funkcje pamięciowe mogą zostać zaburzone przez wiele czynników chorobowych, psychologicznych oraz emocjonalnych, jak stres, depresja czy lęk. Sytuacje, kiedy zaczynamy zauważać u siebie lub u swoich bliskich problemy z zapamiętywaniem, pogorszenie koncentracji, a także trudności w skupieniu uwagi wymagają diagnozy. Niezbędnym narzędziem w ocenie funkcji poznawczych i rozpoznawaniu potencjalnych deficytów, jest diagnostyka neuropsychologiczna. Na podstawie badania można znaleźć przyczynę oraz opracować zindywidualizowany plan terapii dostosowany do sytuacji zdrowotnej i zasobów Pacjenta.

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

20 czerwca, 2024

Zaburzenia pamięci a depresja:jak rozpoznać różnicę?

Wraz z upływem czasu i starzeniem organizmu pogarszają się zdolności poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, myślenie oraz zdolność podejmowania decyzji. Wyodrębnienie różnic pomiędzy zaburzeniami pamięci, spowodowanymi m.in. chorobami otępiennymi od depresji stanowi duże wyzwanie diagnostyczne, ponieważ obie przypadłości manifestują podobne objawy. Osoby z otępieniem bardzo często mają zaburzenia nastroju przypominające stany depresyjne, natomiast pacjenci chorzy na depresję doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych. Klasyfikacja podobieństw i różnic pomiędzy tymi stanami pozwala wdrożyć efektywny plan leczenia.

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

12 czerwca, 2024

Czy zaburzenia snu mogą być przyczyną problemów z pamięcią?

Badania dowodzą, że nawet co czwarta dorosła osoba w Polsce cierpi na zaburzenia snu. W trakcie nocnego odpoczynku, który wynosi średnio 30% całego życia, następuje regeneracja organizmu pod kątem fizycznym i psychicznym. Chroniczne skrócenie czasu snu, a także wielokrotne wybudzanie w ciągu nocy zwiększają ryzyko rozwoju poważnych chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy depresja.

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

29 maja, 2024

Wykorzystanie sztuki i muzyki– w terapii pacjentów z zaburzeniami pamięci

Zarówno muzyka, jak i sztuka mogą być ciekawym urozmaiceniem w terapii zaburzeń pamięci. Muzyka dzięki różnym dźwiękom i tonom wpływa pozytywnie na regulację układu nerwowego.

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

24 kwietnia, 2024

Trening poznawczy i wspólny czas – jak to połączyć?

Do funkcji poznawczych zaliczamy m.in. pamięć, koncentrację czy zdolność przetwarzania informacji. Funkcje te wraz z wiekiem, a także na skutek niektórych chorób, ulegają pogorszeniu. To właśnie tu z pomocą przychodzi trening poznawczy. Na czym on dokładnie polega? Które aktywności mogą być odpowiedzią na wspólne spędzanie czasu z seniorem i jednoczesne trenowanie jego funkcji poznawczych? Odpowiadamy!

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

11 kwietnia, 2024

Wyzwania stojące przed opiekunem osoby starszej z chorobami otępiennymi

Opieka nad starszą osobą z chorobą otępienną jest ogromnym wyzwaniem, z czego każdy, kto się jej podejmuje, musi zdawać sobie sprawę. Choroby otępienne, jak np. Alzheimer czy otępienie naczyniopochodne, wprowadzają nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne i psychiczne zmiany, które mają znaczący wpływ na życie zarówno pacjenta, jak i jego opiekuna. Zrozumienie tych wyzwań staje się kluczowym elementem skutecznej opieki nad osobami starszymi dotkniętymi tego typu problemami. Przyjrzyjmy się bliżej wyzwaniom, jakie stoją przed opiekunem osoby starszej z chorobami otępiennymi. Skoncentrujemy się nie tylko na aspektach medycznych, ale także na codziennych realiach życia, które dla tych osób stają się coraz bardziej skomplikowane.

Alzheimer
Choroby otępienne
Codzienność
Demencja
Wsparcie
thumbnail

13 lutego, 2024Poradnik praktyczny

Starzenie się, roztargnienie czy choroba otępienna – czemu przypisać niepokojące objawy?

Większość z nas ma czasem takie dni, gdy czujemy się wyjątkowo roztargnieni, nie możemy zebrać myśli albo zapominamy o wielu kwestiach. Takie sytuacje zwykle zrzucamy na zmęczenie albo – w późniejszym okresie życia – traktujemy jako naturalny efekt procesu starzenia się, który wpływa zarówno na nasze ciało, jak i umysł. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach mogą to być symptomy poważnego schorzenia, jakim jest choroba otępienna. Dlatego warto zachować czujność względem siebie, jak i bliskich, a wszystkie wątpliwości czy niepokojące sygnały konsultować z lekarzem.

Alzheimer
Codzienność
Demencja
thumbnail

13 lutego, 2024Poradnik praktyczny

Nietrzymanie moczu u chorych na choroby otępienne

wskazówki dla opiekuna, refundacja wyrobów chłonnych

Alzheimer
Codzienność
Demencja
image

Od czego ZACZĄĆ?

Schemat 1

Jeśli podstawowym problemem jest pogorszenie pamięci u Pacjenta, który dotychczas nie był diagnozowany lub wykonywano już wcześniej diagnostykę neurologiczną, zazwyczaj proponujemy pierwszą konsultację u neurologa. W trakcie tej wizyty neurolog ocenia dotychczas wykonane badania oraz określa potrzebę wykonania innych konsultacji (np. neuropsychologicznej lub psychiatrycznej), dalszej diagnostyki i ewentualnego rozpoczęcia lub modyfikacji leczenia w zależności od indywidualnych wskazań.

Schemat 2

W przypadku osób młodych, dotychczas nie leczących się przewlekle i nie diagnozowanych, zwykle proponujemy przeprowadzenie pierwszej wizyty u neuropsychologa, który na podstawie przeprowadzonej oceny funkcji poznawczych określi konieczność odbycia konsultacji neurologicznej lub psychiatrycznej albo zaproponuje inne postępowanie.

Schemat 3

Dla pacjentów mających skierowanie od innych lekarzy umówimy wizytę u specjalisty wskazanego na skierowaniu. Skierowanie nie jest konieczne do rejestracji na wizytę, jednak zawarte tam informacje medyczne mogą ułatwić i przyspieszyć rozpoznanie. Po zakończeniu diagnostyki i określeniu leczenia, o ile pacjent wyrazi na to zgodę, wydamy informację dla lekarza kierującego z rozpoznaniem i proponowanymi zaleceniami medycznymi dla chorego.