Usługi

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea realizujemy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej na aparacie rezonansu magnetycznego 3T, badania laboratoryjne i konsultacje z lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu chorób neurologicznych i otępiennych.

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Konsultacja neurologiczna

Stanowi pierwszy krok do ustalenia przyczyn trudności z pamięcią, które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka.

Konsultacja logopedyczna

Jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych.

Konsultacja neurochirurgiczna

Przeprowadza się ją celem kwalifikacji do leczenia chirurgicznego wodogłowia normotensyjnego lub guzów mózgu. Choroby te występują rzadko ale mogą być odwracalną przyczyną otępień.

Rehabilitacja medyczna

Jest istotna celem kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej u chorych z zaburzeniami chodu, postawy, równowagi, które są częstymi dolegliwościami osób starszych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi lub naczyniowymi mózgu np. po przebytym udarze, z wieloogniskowym naczyniopochodnym (np. miażdżycowym) uszkodzeniem mózgu.

Konsultacja psychiatryczna

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku.

Konsultacja neuropsychologiczna

Obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Konsultacja dietetyczna

Umożliwia określenie właściwej diety, zindywidualizowanej względem potrzeb chorego. Leczenie dietetyczne jest ważnym elementem terapii niefarmakologicznej chorób naczyniowych mózgu, chorób otępiennych i neurodegeneracyjnych.

Rezonans magnetyczny 3T

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

USG

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

Strefa wsparcia

Strefa wsparcia powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i ich opiekunów.

Choroby neurologiczne
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada za wystąpienie lub nasilenie objawów.

Demencja (choroby otępienne)

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Otępienie naczyniowe

Choroby naczyniowe mózgu są odpowiedzialne za ostre (np. po udar mózgu) lub przewlekłe niedokrwienie mózgu (spowodowane zmianami miażdżycowymi dużych tętnic domózgowych lub małych naczyń mózgowych). Wskutek uszkodzeń spowodowanych niedokrwieniem mózgu rozwijają się różne postaci otępienia naczyniowego.

Mgła covidowa i zespół post-Covid

Pogorszenie pamięci jest jednym z najczęściej zgłaszanych przewlekłych objawów po przechorowaniu COVID-19. Często występują również „wrażenie nieobecności”, pogorszenie jakości snu, koncentracji i samopoczucia, objawy depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, zawroty i bóle głowy, bóle i nużliwość mięśni.

Pozostałe przyczyny zaburzeń pamięci

m.in.: otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony), wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), zaburzenia po urazach mózgu.

Cofnij

Usługi

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Cofnij

Baza wiedzy

Choroby neurologiczne

W Affidea szanujemy Twoją prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia informacji, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosować je do Twoich potrzeb. Pliki cookie, których używamy, pozwalają naszej witrynie prawidłowo działać i pomagają nam zrozumieć, jakie informacje i reklamy są najbardziej przydatne dla naszych gości. Jeśli chcesz zapoznać się z naszymi praktykami dotyczącymi plików cookie, kliknij poniżej, aby wskazać Twoje preferencje dotyczące korzystania z tej technologii do wyżej wymienionych celów. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i opcje zgody, wracając na tę stronę.Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz zmienić swoje ustawienia.

Ustawienia

Nasza strona korzysta z plików cookie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Przechowywane są w Twojej przeglądarce wyłącznie za Twoją zgodą i w każdej chwili możesz z nich zrezygnować.
Te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są niezbędne do jej używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą przestać działać.
Te pliki cookie zbierają informacje, które są używane w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza witryna internetowa lub jak skuteczne są kampanie marketingowe lub aby pomóc nam spersonalizować naszą witrynę internetową.
Te pliki cookie służą do optymalizacji naszych komunikatów reklamowych. Pełnią takie funkcje, jak zapobieganie trwałemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając, że reklamy są prawidłowo wyświetlane i wybierane.

Demencja (choroby otępienne)

image
thumbnail

Czym jest demencja?

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Objawy

Utrata pamięci jest często jednym z pierwszych lub najbardziej rozpoznawalnych objawów demencji. Otępienie zazwyczaj rozwija się stopniowo, często trudno jest ustalić czas zachorowania. Początkowe objawy są zwykle niezauważane lub bagatelizowane przez samych chorych, częściej wzbudzają niepokój u osób bliskich. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do upośledzenia zdolności chorego do pracy, interakcji społecznych, relacji z innymi ludźmi oraz stopniowo samodzielnego funkcjonowania.  Objawy otępienia mogą być zróżnicowane, zależą od przyczyny otępienia, najbardziej typowe dla choroby Alzheimera to m.in.:

 • wielokrotne zadawanie tych samych pytań
 • umieszczanie przedmiotów w nieodpowiednich miejscach
 • trudności w rozpoznawaniu znanych sobie osób
 • gubienie się podczas spaceru lub jazdy samochodem w znanej okolicy
 • częste zmiany nastroju lub zachowania bez wyraźnej przyczyny
 • zapominanie typowych słów podczas mówienia lub ich nieadekwatne użycie
 • utrata zdolności do nauki (np. obsługi nowego telefonu)
 • trudności w rozpoznawaniu lub używaniu przedmiotów
 • problemy z wykonywaniem złożonych zadań np. przygotowaniem posiłku, ubieraniem czy myciem się

 

Ważne jest aby nie bagatelizować początkowych objawów, ponieważ wczesne rozpoznanie przyczyny demencji i szybkie rozpoczęcie terapii dają szansę na skuteczne leczenie (w przypadku otępień o odwracalnej przyczynie np. zaburzeń endokrynologicznych, niektórych guzów ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowia normotensyjnego, padaczce i innych) lub spowolnienie objawów chorobowych (w przypadku otępień spowodowanych chorobami neurodegeneracyjnymi np. chorobą Alzheimera).

Przyczyny

Otępienie może być skutkiem blisko stu zróżnicowanych procesów patologicznych związanych z uszkodzeniem mózgu i nie jest fizjologicznym procesem towarzyszącym starzeniu się. Pogląd, że demencja jest „tylko chorobą osób starszych” jest nie tylko stygmatyzujący, ale także jest mitem. Podczas gdy większość osób cierpiących na demencję jest w wieku powyżej 65 lat, także osoby poniżej 50 roku życia mogą rozwinąć otępienie.

Do najczęstszych chorób, które powodują postępujące, najczęściej nieodwracalne uszkodzenie mózgu i w konsekwencji prowadzą do demencji należą choroby neurodegeneracyjne i naczyniowe mózgu:

 • choroba Alzheimera, najczęstsza przyczyna otępień
 • otępienie naczyniowe (zwykle związane z chorobą małych naczyń mózgowych, miażdżycą, przebytym udarem mózgu)
 • otępienie z ciałami Lewy’ego
 • angiopatia amyloidowa
 • otępienie czołowo-skroniowe
 • otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia)
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony)

 

Wczesne rozpoznanie i leczenie tych schorzeń może spowolnić i złagodzić objawy chorobowe.  Innymi  przyczynami zaburzeń pamięci lub otępień (często występującymi u osób <65 rż) są  choroby niedoborowe (np. niektóre awitaminozy), zaburzenia wodno-elektrolitowe, hormonalne, choroby autoimmunologiczne, psychiatryczne, powikłania polekowe, pourazowe lub inne ogniskowe uszkodzenia mózgu, wodogłowie. Bardzo ważne jest, aby w procesie diagnostycznym  uwzględnić te przyczyny ponieważ większość z nich może być skutecznie leczona.

Statystyki

Zaburzenia pamięci są bardzo ważnym problemem zdrowotnym i są określane mianem „plagi XXI wieku”. Szacuje się, że nawet co piąty Polak skarży się na problemy z pamięcią, pół miliona osób w naszym kraju ma objawy otępienia. Ponad 300 tys. ma zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Wielu z nich ma stawiane rozpoznanie dopiero po 2 latach od rozpoczęcia diagnostyki i często ma to miejsce na późnym etapie choroby, kiedy leczenie nie jest już skuteczne.

 

Prawdopodobnie ponad  200 tysięcy chorych ma nierozpoznaną chorobę  Alzheimera.  Zakłada się, że nawet 1 na 10 osób powyżej 65 rż. zachoruje w swoim życiu na chorobę Alzheimera lub inne otępienie. Biorąc pod uwagę wzrost częstości występowania chorób cywilizacyjnych sprzyjających miażdżycy (otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii, nadużywaniu alkoholu, nikotynizmu) oraz chorobom neurodegeneracyjnym (wydłużenie czasu życia, nabyte uszkodzenia mózgu np. udary lub urazy), choroby pamięci stają się coraz częstsze. Bardzo rzadko są jednak wcześnie rozpoznawane a tylko to daje szansę na skuteczne leczenie. Dodatkowo nie prowadzi się szerokich działań profilaktycznych u osób zdrowych z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia otępień (np. z obciążającym wywiadem rodzinnym choroby Alzheimera). Umożliwiłyby one wczesne – na etapie przedchorobowym – podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego rozpoczęcia farmakologicznych i niefarmakologicznych działań prewencyjnych obniżających ryzyko zachorowania.

image

Od czego zacząć?

Schemat 1

Jeśli podstawowym problemem jest pogorszenie pamięci u Pacjenta, który dotychczas nie był diagnozowany lub wykonywano już wcześniej diagnostykę neurologiczną, zazwyczaj proponujemy pierwszą konsultację u neurologa. W trakcie tej wizyty neurolog ocenia dotychczas wykonane badania oraz określa potrzebę wykonania innych konsultacji (np. neuropsychologicznej lub psychiatrycznej), dalszej diagnostyki i ewentualnego rozpoczęcia lub modyfikacji leczenia w zależności od indywidualnych wskazań.

Schemat 2

W przypadku osób młodych, dotychczas nie leczących się przewlekle i nie diagnozowanych, zwykle proponujemy przeprowadzenie pierwszej wizyty u neuropsychologa, który na podstawie przeprowadzonej oceny funkcji poznawczych określi konieczność odbycia konsultacji neurologicznej lub psychiatrycznej albo zaproponuje inne postępowanie.

Schemat 3

Dla pacjentów mających skierowanie od innych lekarzy umówimy wizytę u specjalisty wskazanego na skierowaniu. Skierowanie nie jest konieczne do rejestracji na wizytę, jednak zawarte tam informacje medyczne mogą ułatwić i przyspieszyć rozpoznanie. Po zakończeniu diagnostyki i określeniu leczenia, o ile pacjent wyrazi na to zgodę, wydamy informację dla lekarza kierującego z rozpoznaniem i proponowanymi zaleceniami medycznymi dla chorego.