Usługi

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea realizujemy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej na aparacie rezonansu magnetycznego 3T, badania laboratoryjne i konsultacje z lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu chorób neurologicznych i otępiennych.

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Konsultacja neurologiczna

stanowi pierwszy krok do ustalenia przyczyn trudności z pamięcią, które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka.

Konsultacja logopedyczna

jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych.

Konsultacja neurochirurgiczna

przeprowadza się celem kwalifikacji do leczenia chirurgicznego wodogłowia normotensyjnego lub guzów mózgu. Choroby te występują rzadko ale mogą być odwracalną przyczyną otępień.

Rehabilitacja medyczna

jest istotna celem kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej u chorych z zaburzeniami chodu, postawy, równowagi, które są częstymi dolegliwościami osób starszych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi lub naczyniowymi mózgu np. po przebytym udarze, z wieloogniskowym naczyniopochodnym (np. miażdżycowym) uszkodzeniem mózgu.

Konsultacja psychiatryczna

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku.

Konsultacja neuropsychologiczna

obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Konsultacja dietetyczna

umożliwia określenie właściwej diety, zindywidualizowanej względem potrzeb chorego. Leczenie dietetyczne jest ważnym elementem terapii niefarmakologicznej chorób naczyniowych mózgu, chorób otępiennych i neurodegeneracyjnych.

Rezonans magnetyczny 3T

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. W Centrum Zaburzeń Pamięci i Neuroradiologii stosujemy nowoczesne metody analizy neuroradiologicznej i opisu badania rezonansu magnetycznego wykonywanego w ramach Affidea i dedykowanego diagnostyce zaburzeń pamięci. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

USG

Ultrasonografia to jedna z podstawowych metod diagnostycznych. Obrazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów dzięki wykorzystaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Badania USG są powszechnie stosowane do badań ogólnych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, naczyniowych, urologicznych i neurologicznych. USG stosuje się jako pierwsza podstawową diagnostykę przed skierowaniem na pogłębioną diagnostykę rezonansem magnetycznym, czy tomografią komputerową.

Strefa wsparcia

Strefa wsparcia powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i ich opiekunów.

Choroby neurologiczne
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada za wystąpienie lub nasilenie objawów.

Demencja (choroby otępienne)

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Otępienie naczyniowe

Głównymi objawami są zmiany w zdolności do podejmowania decyzji, planowania lub organizowania, oraz trudności z równowagą i poruszaniem się. Najbardziej powszechne rodzaje otępienia naczyniowego to otępienie poudarowe, podkorowe i mózgowa angiopatia amyloidowa.

Mgła covidowa i zespół post-Covid

Pogorszenie pamięci jest jednym z najczęściej zgłaszanych przewlekłych objawów po przechorowaniu COVID-19. Często występują również „wrażenie nieobecności”, pogorszenie jakości snu, koncentracji i samopoczucia, objawy depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, zawroty i bóle głowy, bóle i nużliwość mięśni.

Pozostałe przyczyny zaburzeń pamięci

m.in.: otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony), wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), zaburzenia po urazach mózgu.

Cofnij

Usługi

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Cofnij

Baza wiedzy

Choroby neurologiczne

Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja: [5 czerwca 2018]

Niniejsza Polityka dotycząca plików Cookies wyjaśnia, w jaki sposób Affidea („my”, „nam”, „nasze”) wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową pod adresem affidea.pl („Strona internetowa”). Tłumaczy, na czym polegają te technologie oraz dlaczego je wykorzystujemy, przedstawia też Twoje prawa w zakresie nadzoru nad ich wykorzystaniem.

Czym są cookies?

Cookies to niewielkie pliki zawierające dane umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas wizyty na stronie internetowej.  Pliki cookie są szeroko wykorzystywane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub poprawy skuteczności ich funkcjonowania, jak również do celów informacyjnych.

Pliki cookie utworzone przez właściciela strony internetowej (w tym przypadku przez firmę Affidea) są nazywane „plikami cookie pierwszej kategorii”. Pliki cookie utworzone przez osoby inne niż właściciel strony internetowej nazywane są „plikami cookie stron trzecich”. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają funkcjonowanie na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową usług lub funkcji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. takich, jak reklamy, treści interaktywne, narzędzia analityczne). Podmioty, do których należą wspomniane pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznawać Twój komputer zarówno podczas wizyty na danej stronie, jak i podczas odwiedzin innych stron internetowych.

Cookies dzielą się na pliki sesyjne i trwałe. Sesyjny plik cookie jest usuwany po zakończeniu sesji użytkownika, w praktyce następuje to wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę i pozostanie aktywny do ustalonej daty wygaśnięcia (pod warunkiem, że nie zostanie wcześniej usunięty przez użytkownika). Trwałe pliki cookie wymieniono w tabeli poniżej wraz z długością ich przechowywania podaną w nawiasach. Wszystkie pliki cookie, po których nazwie nie podano okresu aktywności, są plikami sesyjnymi.

Dlaczego wykorzystujemy cookies?

Korzystamy z plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich z kilku powodów. Niektóre cookies są z przyczyn technicznych niezbędne do prawidłowego działania naszej Strony internetowej. Inne cookies umożliwiają nam śledzenie i trafne reagowanie na zainteresowania naszych użytkowników, aby wzbogacić doświadczenia związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej. Strony trzecie obsługują cookies za pośrednictwem naszej Strony internetowej do celów reklamowych, analitycznych i innych. Opisano to bardziej szczegółowo poniżej.

 

Określone rodzaje plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich obsługiwanych za pośrednictwem naszej Strony internetowej oraz cele, do których służą, opisano w dokumencie w tabeli (należy zwrócić uwagę, że niektóre cookies mogą się różnić w zależności od określonej Strony internetowej, którą odwiedzasz): Określone rodzaje plików cookie.

 

W jaki sposób mogę kontrolować cookies?

Masz prawo do decydowania o zaakceptowaniu lub odrzuceniu plików cookie. Możesz wyrazić swoje preferencje dotyczące cookies, klikając właściwe odnośniki służące do rezygnacji, wskazane w tabeli powyżej. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz o odrzucaniu plików cookie, korzystanie z naszej strony internetowej wciąż będzie możliwe, możesz jednak utracić dostęp do niektórych funkcji lub fragmentów naszej strony.

Google Chrome

Ścieżka: Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome > Ustawienia > Zaawansowane > Ustawienia treści > Pliki cookie

Zlokalizuj i kliknij przycisk Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome w prawym górnym rogu oznaczonym trzema kropkami, a następnie wybierz Ustawienia w rozwijanym menu. Na nowej zakładce Ustawienia przewiń w dół do opcji Zaawansowane i kliknij w tę opcję. W rozbudowanej części Zaawansowane kliknij Ustawienia treści wymienione w części Prywatność i bezpieczeństwo. Zlokalizuj i kliknij odnośnik Pliki cookie znajdujący się bezpośrednio pod etykietą Ustawienia treści. Dostępne są również opcje usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki oraz blokowania plików cookie stron trzecich.

Mozilla Firefox

Ścieżka: Menu > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Historia

Znajdź i kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu oznaczonym trzema liniami ułożonymi jedna nad drugą. W rozwijanym menu kliknij przycisk Opcje. W przeglądarce pojawi się nowa zakładka Opcje. Wybierz Prywatność z menu po lewej stronie. W tym miejscu można również określić, kiedy pliki cookie tracą ważność, zablokować ciasteczka stron trzecich i zablokować ciasteczka z określonych witryn.

Microsoft Edge

Ścieżka: Więcej> Ustawienia > Wyświetl ustawienia zaawansowane > Pliki cookie

Znajdź i kliknij przycisk Więcej ustawień w prawym górnym rogu oznaczony trzema kropkami. Wybierz Ustawienia w dolnej części menu rozwijanego. Kliknij przycisk Wyświetl ustawienia zaawansowane, znajdujący się w części Ustawienia zaawansowane, u dołu panelu Ustawienia. Przewijaj menu rozwijane Ustawienia zaawansowane w dół, aż zobaczysz opcję Pliki cookie. Tutaj możesz zablokować wszystkie pliki cookie lub tylko cookies umieszczone przez zewnętrzne strony internetowe.

Internet Explorer

Ścieżka: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane

Znajdź i kliknij w przycisk Narzędzia w prawym górnym rogu oznaczonym ikoną kółka zębatego. Z menu rozwijanego wybierz Opcje internetowe. Pojawi się wyskakujące okno Opcje internetowe. Kliknij w kartę Prywatność. W nowym panelu Prywatność kliknij przycisk Zaawansowane znajdujący się w części Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaawansowane ustawienia prywatności. Umożliwia ono włączanie i wyłączanie plików cookie stron trzecich oraz akceptowanie wszystkich plików cookie bez względu na ich źródło.

Opera

Ścieżka: Ustawienia > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka

Znajdź i kliknij logo Opery, znajdujące się w lewym górnym rogu, oznaczone jako Dostosuj przeglądarkę Opera. W menu rozwijanym kliknij łącze Preferencje. W przeglądarce pojawi się nowa zakładka Preferencje. Wybierz Prywatność i bezpieczeństwo z menu po lewej stronie. Na nowym panelu przewiń w dół do Ciasteczek. Możesz usunąć pliki cookie z przeglądarki Opera po jej zamknięciu, zablokować pliki cookie stron trzecich i więcej.

Safari

Ścieżka: Safari > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie i dane witryn

Znajdź i kliknij logo Safari na pasku narzędzi u góry. W rozwijanym menu kliknij w link Preferencje. Na stronie Preferencji kliknij przycisk Prywatność znajdujący się na pasku narzędzi. Zlokalizuj opcję Pliki cookie i dane witryn. Opcjonalnie można kliknąć Zarządzaj danymi witryny, aby ręcznie wybrać, z których witryn mają być usuwane pliki cookie.

Jak często Affidea będzie aktualizować niniejszą Politykę Cookies?

Możemy wprowadzać okresowe uaktualnienia niniejszej Polityki Cookies po to, aby uwzględnić, na przykład, zmiany w plikach cookie, które wykorzystujemy, lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub administracyjnych.  Dlatego prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Polityki Cookies, aby być poinformowanym na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz powiązanych technologii.

Data w nagłówku niniejszej Polityki Cookies wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing.poland@affidea.com