Usługi

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci Affidea realizujemy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej na aparacie rezonansu magnetycznego 3T, badania laboratoryjne i konsultacje z lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu chorób neurologicznych i otępiennych.

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Pakiety neurologiczne
Konsultacja neurologiczna

stanowi pierwszy krok do ustalenia przyczyn trudności z pamięcią, które niepokoją chorego. Konsultacja ma na celu określenie stanu neurologicznego pacjenta, zaplanowanie optymalnych badań diagnostycznych niezbędnych dla określenia przyczyn dolegliwości i ich czynników ryzyka.

Konsultacja logopedyczna

jest niezbędna w diagnostyce zaburzeń artykulacji, mowy i połykania, które mogą występować w chorobach neurodegeneracyjnych i naczyniowych.

Konsultacja neurochirurgiczna

przeprowadza się celem kwalifikacji do leczenia chirurgicznego wodogłowia normotensyjnego lub guzów mózgu. Choroby te występują rzadko ale mogą być odwracalną przyczyną otępień.

Rehabilitacja medyczna

jest istotna celem kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej u chorych z zaburzeniami chodu, postawy, równowagi, które są częstymi dolegliwościami osób starszych lub z chorobami neurodegeneracyjnymi lub naczyniowymi mózgu np. po przebytym udarze, z wieloogniskowym naczyniopochodnym (np. miażdżycowym) uszkodzeniem mózgu.

Konsultacja psychiatryczna

Odgrywa kluczową rolę w określeniu zaburzeń funkcji poznawczych oraz ich podłoża funkcjonalnego i psychologicznego np. depresji i stanów lękowych. Te przyczyny zaburzeń pamięci najczęściej występują u osób młodych lub w średnim wieku.

Konsultacja neuropsychologiczna

obejmuje przeprowadzenie standaryzowanych testów do oceny zdolności poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, funkcje lingwistyczne, wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Konsultacja dietetyczna

umożliwia określenie właściwej diety, zindywidualizowanej względem potrzeb chorego. Leczenie dietetyczne jest ważnym elementem terapii niefarmakologicznej chorób naczyniowych mózgu, chorób otępiennych i neurodegeneracyjnych.

Rezonans magnetyczny 3T

Neuroobrazowanie pełni podstawową rolę w diagnostyce zaburzeń pamięci i chorób neurodegeneracyjnych czy szerzej chorób neurologicznych. W Centrum Zaburzeń Pamięci i Neuroradiologii stosujemy nowoczesne metody analizy neuroradiologicznej i opisu badania rezonansu magnetycznego wykonywanego w ramach Affidea i dedykowanego diagnostyce zaburzeń pamięci. Wykorzystujemy zaawansowany protokół badawczy ułatwiający diagnostykę oraz monitorowanie przebiegu choroby. Badanie interpretowane jest przez doświadczonego neuroradiologa.

USG

Ultrasonografia to jedna z podstawowych metod diagnostycznych. Obrazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów dzięki wykorzystaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Badania USG są powszechnie stosowane do badań ogólnych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, naczyniowych, urologicznych i neurologicznych. USG stosuje się jako pierwsza podstawową diagnostykę przed skierowaniem na pogłębioną diagnostykę rezonansem magnetycznym, czy tomografią komputerową.

EEG

EEG (elektroencefalografia) służy do badania czynności mózgu. Jest badaniem nieszkodliwym, nieinwazyjnym i bezbolesnym, nie wymaga skierowania od lekarza. Nie ma przeciwskazań do jego wykonania.

PET/CT

Do jednych z najbardziej szczegółówych metod diagnostycznych należy pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa – PET/CT. Medyczne badania diagnostyczne przy użyciu metody PET/CT znalazły szerokie zastosowane przede wszystkim w onkologii (wczesne rozpoznawanie choroby nowotworowej, przerzutu lub wznowy, monitorowanie terapii), identyfikacji chorób układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, a w mniejszym stopniu, również w diagnostyce chorób zakaźnych oraz pediatrii. *Badanie wykonujemy przy ul. Szaserów 128 (Centrum Diagnostyczne Affidea PET/CT Warszawa)

Badania laboratoryjne

W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych, które wspierają diagnostykę i leczenie naszych pacjentów, zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną.

Pakiet podstawowy – zaburzenia pamięci

Pakiet podstawowy - zaburzenia pamięci jest kompleksowym podejściem diagnostycznym, które pozwala na wykrycie, ocenę i dalszy plan leczenia. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze medycznej i zaawansowanym technologiom diagnostycznym zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Pakiet rozszerzony – zaburzenia pamięci

Pakiet Rozszerzony - Zaburzenia Pamięci stanowi kompleksowe podejście diagnostyczne, które ma na celu nie tylko identyfikację problemów z pamięcią, ale także zapewnienie Pacjentom odpowiedniej opieki i wsparcia na każdym etapie diagnozy i leczenia. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz wyspecjalizowanemu personelowi możemy skutecznie pomóc naszym Pacjentom w zrozumieniu i zarządzaniu ich stanem zdrowia.

Pakiet – Alzheimer – diagnostyka zaawansowana

Pakiet - Alzheimer - diagnostyka zaawansowana to kompleksowe podejście diagnostyczne, które umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację choroby Alzheimera oraz różnicowanie innych chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki najnowszym technologiom diagnostycznym i wysoko wykwalifikowanemu personelowi medycznemu zapewniamy naszym pacjentom kompleksową opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnozy i leczenia.

Pakiet – choroby neurodegeneraycyjne – diagnostyka zaawansowana

Pakiet - choroby neurodegeneracyjne - diagnostyka zaawansowana zapewnia kompleksową i precyzyjną ocenę pacjentów z podejrzeniem różnych chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie na każdym etapie diagnozy i leczenia.

Pakiet – diagnostyka bólu głowy

Pakiet Medyczny - diagnostyka bólu głowy oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na bóle głowy. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji i leczeniu przyczyn ich dolegliwości.

Pakiet – diagnostyka zawrotów głowy

Pakiet Medyczny - diagnostyka zawrotów głowy oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na zawroty głowy. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji przyczyn ich dolegliwości oraz w opracowaniu odpowiedniego planu leczenia.

Pakiet – diagnostyka omdleń

Pakiet - Diagnostyka Omdleń oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób cierpiących na omdlenia. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji przyczyn ich dolegliwości oraz w opracowaniu odpowiedniego planu leczenia.

Pakiet – diagnostyka w kierunku tętniaka

Pakiet Medyczny - diagnostyka w kierunku tętniaka oferuje kompleksowe badania diagnostyczne dla osób z rodzinnej historią występowania udarów mózgu, krwotoków lub nagłych zgonów. Dzięki zaawansowanym technologiom diagnostycznym oraz doświadczonemu personelowi medycznemu, zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę i wsparcie w identyfikacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z tętniakami oraz w opracowaniu odpowiednich strategii monitorowania i leczenia.

Strefa wsparcia

Strefa wsparcia powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje prawne, medyczne, porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci, zarówno w przypadku pacjentów, jak i ich opiekunów.

Choroby neurologiczne
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie beta-amyloidu i białka tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a ich stopniowa utrata odpowiada za wystąpienie lub nasilenie objawów.

Demencja (choroby otępienne)

Demencja oznacza otępienie i jest czymś więcej niż zwykłym „zaburzeniem pamięci”. Określa występowanie różnych zaburzeń funkcji mózgu (przede wszystkim pamięci krótkoterminowej i odległej, rozumienia, orientacji, mowy, zdolności do uczenia się, wykonywania złożonych czynności) o znacznym nasileniu, które powodują istotne, zwykle przewlekłe pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu chorego.

Otępienie naczyniowe

Głównymi objawami są zmiany w zdolności do podejmowania decyzji, planowania lub organizowania, oraz trudności z równowagą i poruszaniem się. Najbardziej powszechne rodzaje otępienia naczyniowego to otępienie poudarowe, podkorowe i mózgowa angiopatia amyloidowa.

Mgła covidowa i zespół post-Covid

Pogorszenie pamięci jest jednym z najczęściej zgłaszanych przewlekłych objawów po przechorowaniu COVID-19. Często występują również „wrażenie nieobecności”, pogorszenie jakości snu, koncentracji i samopoczucia, objawy depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, zawroty i bóle głowy, bóle i nużliwość mięśni.

Pozostałe przyczyny zaburzeń pamięci

m.in.: otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie mieszane (połączenie kilku typów otępienia), choroba Creutzfeldta-Jakoba (choroba wywołana przez priony), wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), zaburzenia po urazach mózgu.

Cofnij

Usługi

Konsultacje specjalistyczne
Badania diagnostyczne
Pakiety neurologiczne
Cofnij

Baza wiedzy

Choroby neurologiczne

W Affidea szanujemy Twoją prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia informacji, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosować je do Twoich potrzeb. Pliki cookie, których używamy, pozwalają naszej witrynie prawidłowo działać i pomagają nam zrozumieć, jakie informacje i reklamy są najbardziej przydatne dla naszych gości. Jeśli chcesz zapoznać się z naszymi praktykami dotyczącymi plików cookie, kliknij poniżej, aby wskazać Twoje preferencje dotyczące korzystania z tej technologii do wyżej wymienionych celów. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i opcje zgody, wracając na tę stronę.Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz zmienić swoje ustawienia.

Ustawienia

Nasza strona korzysta z plików cookie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Przechowywane są w Twojej przeglądarce wyłącznie za Twoją zgodą i w każdej chwili możesz z nich zrezygnować.
Te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, ale nie są niezbędne do jej używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą przestać działać.
Te pliki cookie zbierają informacje, które są używane w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza witryna internetowa lub jak skuteczne są kampanie marketingowe lub aby pomóc nam spersonalizować naszą witrynę internetową.
Te pliki cookie służą do optymalizacji naszych komunikatów reklamowych. Pełnią takie funkcje, jak zapobieganie trwałemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając, że reklamy są prawidłowo wyświetlane i wybierane.

DIAGNOZUJEMY
i prowadzimy leczenie

Pacjentów z zaburzeniami pamięci i innymi chorobami neurologicznymi.

01 / 03

OFERUJEMY PAKIETY
medyczne

poznaj nasze pakiety neurologiczne i otrzymaj kompleksowe wsparcie dla swojej pamięci!

01 / 03

NIE JESTEŚ SAM,
dzielimy się wiedzą

porady medyczne, codzienne, prawne, psychologiczne

01 / 03

ROZUMIEMY

naszych Pacjentów

Międzynarodowa sieć placówek medycznych Affidea z 20-letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu onkologicznym, otworzyła w Polsce pierwsze tak kompleksowe Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci. Co piąty Polak cierpi na zaburzenia pamięci, a statystyki śmiertelności na chorobę Alzheimera są bliskie tym związanym z chorobami nowotworowymi, dlatego Affidea, czerpiąc z wieloletniej praktyki, postanowiła stworzyć miejsce, w którym pacjenci znajdą pomoc. Nieprzypadkowo symbolikę tego miejsca stanowi zachodzące słońce – otulające ciepłem letnich dni, promieniami nadziei, przywodzące na myśl wspomnienia wakacyjnych chwil, napawające spokojem, relaksujące, kolorytem nawiązujące do zdjęć w sepii, uwieczniających piękne momenty z bliskimi. Nasze centrum powstało po to, by otoczyć opieką zarówno pacjentów, jak i ich rodziny – w przytulnej, komfortowej, ale jednocześnie innowacyjnej przestrzeni, tak jak innowacyjna jest nasza placówka. Krok po kroku przeprowadzamy przez proces diagnostyki i leczenia, na każdym z tych etapów, pokazując chorym i ich rodzinom światełko rozpraszające mrok choroby.

NASZE usługi

Żaden pojedynczy test nie jest w stanie określić, czy dana osoba ma na pewno chorobę Alzheimera czy inną przyczynę zaburzeń pamięci. Postawienie rozpoznania i określenie optymalnego leczenia zazwyczaj wymaga przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji oraz wykonania badań diagnostycznych. W Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci i Pacjenci są oceniani kompleksowo przez doświadczony zespół specjalistów różnych dziedzin medycyny.

01

Konsultacje

specjalistyczne

W naszym centrum realizujemy konsultacje specjalistyczne: neurologiczną, neurochirurgiczną, psychiatryczną, neuropsychologiczną, dietetyczną, logopedyczną oraz rehabilitację medyczną.

02

Badania

diagnostyczne

Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci umożliwia wykonanie na miejscu badań diagnostycznych w tym: rezonansu magnetycznego 3T (w oparciu o dedykowane protokoły badań obrazowych, które skupiają się na diagnostyce możliwych przyczyn zaburzeń pamięci), badań laboratoryjnych oraz pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego.

03

Strefa

wsparcia

Dzielimy się wiedzą na temat schorzeń neurologicznych. W Strefie wsparcia znajdują się darmowe materiały poradnikowe dla Pacjentów ich rodzin.

04

Badania

kliniczne

W Centrum Zaburzeń Pamięci Affidea wprowadziliśmy nowy program badań klinicznych, poświęcony pobudzeniu przy chorobie Alzheimera. Badanie ma na celu znalezienie nowych metod leczenia i poprawę jakości życia osób dotkniętych tą chorobą. Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, skontaktuj się z nami.

Nigdy nie zapominamy, dla kogo stworzyliśmy centrum – wszystkie nasze działania zogniskowane są wokół pacjentów i ich rodzin. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zespołowi, na który składają się specjaliści w swojej dziedzinie, wykonujący swój zawód z pasją i oddaniem.

dr hab. Jacek Staszewski, profesor WIM, neurolog kliniczny, autor ponad 150 prac nt. udarów i leczenia chorób otępiennych, Kierownik Medyczny Centrum Zaburzeń Pamięci.

NASZE centrum to:

Na Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci składają się pracownia diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne. Dokładamy wszelkich starań aby w warunkach przyjaznych dla pacjenta przeprowadzić niezbędne badania diagnostyczne, postawić rozpoznanie oraz zaproponować i rozpocząć leczenie. Po zakończeniu diagnostyki zapewniamy wydanie pacjentowi informacji zwrotnej na temat diagnozy i dalszego leczenia.

01
Kompleksowość działań

Oferujemy kompleksowe działania – od konsultacji specjalistów, przez  badania, po rehabilitację medyczną. W jednym miejscu wykonujemy diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym 3T, laboratoryjną, pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego i konsultacje lekarskie.

Znamy trudności i ograniczenia pacjentów i ich rodzin, a najważniejszy jest dla nas ich komfort, dlatego w jednym miejscu zbieramy ekspertów, którzy są w stanie przeprowadzić pełną diagnostykę oraz zapewniamy dostęp do badań diagnostycznych

02
Lekarze specjaliści

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją i wiedzą. Specjaliści w swoich dziedzinach: neurolodzy, neuropsycholodzy i neuropsychiatrzy, rehabilitanci medyczni, radiolodzy, logopedzi i dietetycy.

Z doświadczeniem w diagnozowaniu, leczeniu i wspomaganiu Pacjentów z chorobami neurologicznymi

03
Badania kliniczne

W Centrum Zaburzeń Pamięci Affidea wprowadziliśmy nowy program badań klinicznych, poświęcony pobudzeniu przy chorobie Alzheimera.

Badanie ma na celu znalezienie nowych metod leczenia i poprawę jakości życia osób dotkniętych tą chorobą. Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, skontaktuj się z nami.

04
Sprzęt diagnostyczny

W centrum dysponujemy aparatem rezonansu magnetycznego 3T (3-teslowy), którym wykonujemy diagnostykę obrazową w oparciu o protokół, opracowany przez radiologów specjalizujących się w badaniach z dziedziny neuroradiologii.

2,5 km od Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci znajduje się nasza pracownia PET/CT, w której wykonujemy również pogłębioną diagnostykę obrazową: PET/CT i SPECT.

05
Światowe standardy diagnostyki i leczenia

Dokładamy wszelkich starań aby w warunkach przyjaznych dla pacjenta przeprowadzić niezbędne badania diagnostyczne, postawić rozpoznanie oraz zaproponować i rozpocząć leczenie. Po zakończeniu diagnostyki zapewniamy wydanie pacjentowi informacji zwrotnej na temat diagnozy i dalszego leczenia. Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci jest częścią międzynarodowej sieci placówek medycznych, których zespoły dzielą się praktykami wpracowanymi w leczenia onkologicznego, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Nasze komisje doradztwa medycznego składają się z radiologów i specjalistów onkologicznych o międzynarodowej renomie. Wśród nich jest aż sześciu wiodących europejskich ekspertów w dziedzinie radiologii, w tym czterech poprzednich prezesów Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.

06
Pacjent i rodzina w centrum uwagi

Na naszej stronie udostępniliśmy bazę wiedzy, a nasi pacjenci i ich rodziny nigdy nie są pozostawieni z diagnozą sami sobie.

W przypadku, gdy zdiagnozujemy inną, rzadką chorobę genetyczną, przekierowujemy pacjenta w odpowiedniego do ośrodka.

DIAGNOZUJEMY

i prowadzimy leczenie

W czterech gabinetach konsultacyjnych: morskim, górskim, leśnym, pustynnym– prowadzimy konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, neuropsychologiczne, logopedyczne, dietetyczne oraz rehabilitację medyczną.

 

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu m.in.:

 

  • choroby Alzheimera
  • demencji (chorób otępiennych)
  • zaburzeń pamięci po udarach mózgu (niedokrwiennych i krwotocznych)
  • mgły mózgowej i zaburzeń post-Covid (long covid)

BAZA wiedzy

Baza wiedzy powstała, by w możliwie jak najszerszym zakresie wspierać Pacjentów i ich rodziny w chorobie. Znajdują się w niej najważniejsze informacje o chorobach, prawne, medyczne oraz porady z życia codziennego i wskazówki, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą zaburzeniom pamięci. Jeśli zauważasz u siebie lub swojego bliskiego objawy i nie wiesz, od czego zacząć lub potrzebujesz więcej sprawdzonej wiedzy, znajdziesz je tutaj:

osób chorych na choroby otępienne. Jak o nie zadbać?

02 / 03

Centrum Leczenia Zaburzeń

Pamięci JEST CZĘŚCIĄ AFFIDEA

400

TYS.
badań rocznie

20

LAT
w Polsce

1

TYS.
pracowników

34

CENTRA
medyczne

WYJĄTKOWE miejsce

Nasze centrum znajduje się przy ul. Grochowskiej 312 w Warszawie – w miejscu, które już od 1918 roku tętniło życiem. Wielokrotnie zmieniało swoje przeznaczenie i właścicieli, żeby dziś stanowić opokę dla osób z chorobami neurologicznymi i ich rodzin.